Blåvandhuk lokalhistorisk forening

Blåvandhuk lokal historisk forening blev dannet i 1980. Det er foreningens formål at støtte den lokalhistoriske interesse i Ho, Oxby og Aal sogne.
Foreningen medvirker ved og forestår udgivelser af skrifter om lokalhistoriske emner fra vort nærområde.
Foreningen støtter arbejdet i og omkring Blåvandshuk Lokal historisk Arkiv.

Ved indbetaling af kontingent kan alle blive medlem af foreningen og dermed støtte op om det lokalhistoriske arbejde.
Under menuen "om os" findes information om kontingent, medlemsskab, bestyrelse og vedtægter.

Generalforsamling

Der Blev afholdt generalforsamling i Medborgerhuset i Oksbøl mandag den 6. februar.
Der blev valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen da Gert Ravn og Erik Cramon Jensen ikke ønskede genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Vagn Hansen og Elin Gjødsbøl. Bestyrelsen består nu af Kirsten Boldt Jensen, Steen Juul Jensen, Martin Gram, Elin Gjødsbøl og Vagn Hansen.
Kontingent for det kommende foreningsår er uforandret 120 kr. for ægtepar og 70 kr. for enkeltpersoner.

Kontingent

Det er nu tid til at forny medlemskabet af foreningen. Kontingentet blev fastsat på generalforsamlingen til det samme som sidste år.
Årskontingentet er dermed:
120 kr. for ægtepar
70 kr. for enkeltpersoner

Indbetalingen kan ske til foreningens bankkonto reg. 5954 kontonummer 1135733 (mærk indbetalingen med dit navn)

 

 Nyheder

 

 

Aktiviteter

  • Maj 2017: udgivelse af hæfte med uddrag af Ansgar Andersens efterladte skrifter fra Vejers. Man er velkommen til at hente hæftet på Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv den 22. maj kl. 16-18. Resterende vil derefter blive omdelt.

  • 3. juni 2017, kl. 11.00-15.00 i Ho Kirke: udstilling af gamle billeder fra egnen i forbindelse med Åben Landsby i Ho.

  • 24. og 25. juni 2017: udstilling af gamle billeder fra egnen i forbindelse med Aal Menighedsråds Højskoledage i Børsmose Kirke og Børsmose gamle skole.

  • 15. august 2017, kl. 18.30: udflugt til Fiilsø, hvor Merete Vigen Hansen fortæller om området. Mødested: den nye bro ved Fiilsø. Tilmelding til Kirsten, tlf. 40230969. Begrænset antal deltagere.

  • August/september 2017: udflugt til Strandhotellet, Vejers. Nærmere information følger.

  • Efteråret 2017: Studiekreds Sønderside. Vi vil læse H. K. Kristensens bog "Vestjyske fiskerlejer" og invitere nogle indlægsholdere, der kan give os inspiration til Søndersides historie. Kunne du have lyst til at deltage, så kontakt Martin Gram tlf. 4015 9416 snarest. Er der tilstrækkelig interesse, vil endeligt program blive udarbejdet efter den 15. juni. Der arrangeres 4 møder i løbet af efteråret startende i september.

  • 6. februar 2018 kl. 19.00: generalforsamling.

 

Årshæfte 2016

Årshæftet 2016: "Fra bondeland til kanoner og ferie paradis" af Ejner G. Jørgensen. Beskrivelse se under menuen bøger

Årshæfte 2015

Årshæftet 2015:  "Mine forældres og vores egen generation fortalt" af Mette Andrea Hansen se beskrivelse under menuen bøger

 

Nye medlemmer

Skulle du endnu ikke være medlem og ønske at tegne et medlemsskab. Kan du udfylde dette skema og 
 Indbetale kontingent til foreningens bankkonto reg. 5954 kontonummer 1135733 (mærk indbetalingen med dit navn)

Bestyrelsen

Bestyrelsen afholdt møde den 15. marts,

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Kirsten Boldt Jensen, Formand
Steen Jull Jensen, Sekretær
Martin Gram, Næstformand
Elin Gjødsbøl, Kasserer
Vagn Hansen, medlem

Der planlægges en tur til Filsø i august og et arrangement i Vejers i august/ september. Foreningen deltager i åben landsby i Ho pinse lørdag, hvor vi vil være i Ho kirke

Aktiviteterne videre bearbejdes på næste bestyrelsesmøde den 3. maj.

Arrangementer

Foreningens bestyrelse arrangerer selv og i samarbejde med andre foredrag og udflugter af lokalhistorisk interesse. Arrangementerne bliver opslået her på siden arrangementer, i ugeavisen Vestkysten og direkte til medlemmer der har oplyst Email adresse eller SMS telefon nummer.

Annoncering i aviser er kostbar og mindre målrettet end brug af Email og SMS. For at åbne for denne kommunikations mulighed, vil bestyrelsen gerne samle Email adresser og/eller SMS telefon nummere fra medlemmerne. Send gerne oplysningerne via kontakt os.

 

Bog udgivelser

Foreningen udgiver med jævne mellemrum lokalhistoriske bøger, der omhandler et specifikt emne eller beskriver et lokalområde gennem nogle hundrede år.

 

Se eksempler under menuen "bøger".