Aktuelt

 Kommende arrangementer

 5. juni 2019, kl. 18.00: Tur til Skallingen med Naturbussen. Naturvejleder Bjarne Slaikjær fortæller. Medbring kaffe, så tager vi kage med. Tilmelding til formanden på tlf. 4023 0969 senest den 29. maj. Pris 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer. Mødested oplyses ved tilmelding.


25. september 2019, kl. 19.00 på Danhostel, Strandvejen 1, Oksbøl: Foredrag af arkivleder ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv Jørgen Dieckmann: Esbjerg by og havn – en utrolig historie. Foredraget handler om Esbjergs udvikling fra ingenting til den storby, som den er i dag. Et udblik til det sydvestjyske område i et udviklingsperspektiv. Tilmelding til formanden på tlf. 4023 0969 senest den 21. september. Pris 50 kr. for medlemmer og 70 kr. for ikke-medlemmer. Derudover kan kaffe/te købes af Danhostel for 40 kr.


27. oktober kl. 14.00 – 17.00. Åbent hus på Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv, Kirkegade 3, Oksbøl. Hvad laver vi på et arkiv? Hvad kan vi hjælpe med? Hvad har vi af arkivalier, og hvordan kan de søges? Medbring gerne egne billeder mm. på dagen.


6. november 2019, kl. 19.00 i Medborgerhuset, Vestergade 27, Oksbøl: Billedaften om Oksbøl. Begrænset deltagerantal. Tilmelding til formanden på tlf. 4023 0969 senest den 2. november . 


4. februar 2019 kl. 19.00: Generalforsamling.

 Nyheder

 

 

Der er blevet oprettet en menu med publikationer i den øverste grønne menubjælke. Under dette punkt, gemmer sig artikler som foreninger gerne vil formidle.

160318KronpriIngridferiehjem1Som første bidrag har vi optaget en artikel fra Kirsten Bold Jensen om "Kronprinsesse Ingrids feriehjem i Blåvand". Der er indlagt værktøj der åbner  for at kommentere på på artiklen og eventuelt komme med suplerende oplysninger om emnet. Artiklen kan også findes ved at trykke på denne link.

 

Årsberetningen fra Blåvandhuks lokalhistoriske arkiv er nu også optaget under publikationer. Artiklen kan også findes ved at trykke på denne link

 

 

 

 

Årshæfte 2016

Årshæftet 2016: "Fra bondeland til kanoner og ferie paradis" af Ejner G. Jørgensen. Beskrivelse se under menuen bøger

Årshæfte 2015

Årshæftet 2015:  "Mine forældres og vores egen generation fortalt" af Mette Andrea Hansen se beskrivelse under menuen bøger

Kontingent for 2018

Det er nu tid til at forny medlemskabet af foreningen. Kontingentet blev fastsat på generalforsamlingen til det samme som sidste år.
Årskontingentet er dermed:
120 kr. for ægtepar
70 kr. for enkeltpersoner

Indbetalingen kan ske til foreningens bankkonto reg. 5954 kontonummer 1135733 (mærk indbetalingen med dit navn)

 

Skulle du endnu ikke være medlem og ønske at tegne et medlemsskab. Kan du udfylde dette skema og 
 Indbetale kontingent til foreningens bankkonto reg. 5954 kontonummer 1135733 (mærk indbetalingen med dit navn)

Bestyrelsen


Kirsten Boldt Jensen, Formand
Sigrid Frandsen, Næstformand
Steen Jull Jensen, Sekretær
Elin Gjødsbøl, Kasserer
Lajla Simonsen, bestyrelses medlem