Blåvandhuk lokalhistorisk forening

Blåvandhuk lokal historisk forening blev dannet i 1980. Det er foreningens formål at støtte den lokalhistoriske interesse i Ho, Oxby og Aal sogne.
Foreningen medvirker ved og forestår udgivelser af skrifter om lokalhistoriske emner fra vort nærområde.
Foreningen støtter arbejdet i og omkring Blåvandshuk Lokal historisk Arkiv.

Ved indbetaling af kontingent kan alle blive medlem af foreningen og dermed støtte op om det lokalhistoriske arbejde.
Under menuen "om os" findes information om kontingent, medlemsskab, bestyrelse og vedtægter.

 Kommende arrangementer

6. december 2018, kl. 19.00:

Arrangementet er desværre aflyst

Billedaften om Vejers og Oksbøl. Begrænsning på deltagerantallet.

Tilmelding til formanden på tlf. 4023 0969 senest den 2. december.

5. februar 2019 kl. 19.00: Generalforsamling.

 Nyheder

 

Der er blevet oprettet en menu med publikationer i den øverste grønne menubjælke. Under dette punkt, gemmer sig artikler som foreninger gerne vil formidle.

160318KronpriIngridferiehjem1Som første bidrag har vi optaget en artikel fra Kirsten Bold Jensen om "Kronprinsesse Ingrids feriehjem i Blåvand". Der er indlagt værktøj der åbner  for at kommentere på på artiklen og eventuelt komme med suplerende oplysninger om emnet. Artiklen kan også findes ved at trykke på denne link.

 

Årsberetningen fra Blåvandhuks lokalhistoriske arkiv er nu også optaget under publikationer. Artiklen kan også findes ved at trykke på denne link

 

 

 

Årshæfte 2016

Årshæftet 2016: "Fra bondeland til kanoner og ferie paradis" af Ejner G. Jørgensen. Beskrivelse se under menuen bøger

Årshæfte 2015

Årshæftet 2015:  "Mine forældres og vores egen generation fortalt" af Mette Andrea Hansen se beskrivelse under menuen bøger

Kontingent for 2018

Det er nu tid til at forny medlemskabet af foreningen. Kontingentet blev fastsat på generalforsamlingen til det samme som sidste år.
Årskontingentet er dermed:
120 kr. for ægtepar
70 kr. for enkeltpersoner

Indbetalingen kan ske til foreningens bankkonto reg. 5954 kontonummer 1135733 (mærk indbetalingen med dit navn)

 

Skulle du endnu ikke være medlem og ønske at tegne et medlemsskab. Kan du udfylde dette skema og 
 Indbetale kontingent til foreningens bankkonto reg. 5954 kontonummer 1135733 (mærk indbetalingen med dit navn)

Bestyrelsen


Kirsten Boldt Jensen, Formand
Sigrid Frandsen, Næstformand
Steen Jull Jensen, Sekretær
Elin Gjødsbøl, Kasserer
Vagn Hansen, bestyrelses medlem

Arrangementer

Foreningens bestyrelse arrangerer selv og i samarbejde med andre foredrag og udflugter af lokalhistorisk interesse. Arrangementerne bliver opslået her på siden arrangementer, i ugeavisen Vestkysten og direkte til medlemmer der har oplyst Email adresse eller SMS telefon nummer.

Annoncering i aviser er kostbar og mindre målrettet end brug af Email og SMS. For at åbne for denne kommunikations mulighed, vil bestyrelsen gerne samle Email adresser og/eller SMS telefon nummere fra medlemmerne. Send gerne oplysningerne via kontakt os.

 

Bog udgivelser

Foreningen udgiver med jævne mellemrum lokalhistoriske bøger, der omhandler et specifikt emne eller beskriver et lokalområde gennem nogle hundrede år.

 

Se eksempler under menuen "bøger".