Ved indbetaling af kontingent kan alle blive medlem af foreningen og dermed støtte op om det lokalhistoriske arbejde.
Foreningens årskontingent er
120 kr. for ægtepar
70 kr. for enkeltpersoner
Indbetalingen kan ske til foreningens bankkonto reg. 5954 kontonummer 1135733 (mærk indbetalingen med "kontingent")