Arkiv beretning 2015

Årsberetning for Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv 2015

Året 2015 har vi haft travlt. Vi har modtaget 53 afleveringer, haft 129 besøgende, besvaret 100 mails og besvaret 55 telefoniske meddelelser.

En trofast medarbejder stoppede ved årets begyndelse, da han p. g. a. en blodprop blev nødt til at indstille arbejdet, så nu er vi 8 personer, der deltager i arbejdet én eller flere dage om ugen, i alt har vi arbejdet 2900 timer i 2015.

Vi har indskrænket vores åbningstid fra 1. april 2015. Fra at have åbent hver formiddag hele ugen, har vi nu kun åbent tirsdag, onsdag og torsdag.

Det giver medarbejderne øget mulighed for at tage en forlænget weekend.

I årets løb har vi forsynet Jydske Vestkysten med nogle små stykker om kvinder født i vores område i 1915. Det har været interessant arbejde, hvor det største problem var at indskrænke teksterne til den plads, der var afsat i avisen. Årstallet var naturligvis valgt p. g. a. indførelsen af kvindelig valgret.

Det samme tema brugte vi til en lille udstilling på Arkivernes dag. Desværre har vi ikke været gode til at markedsføre denne dag, så vi havde kun 2 besøgende.

Vi forsynede også Jydske Vestkysten med nogle gamle billeder til avisens sommerkonkurrence.

Vi har haft besøg af en studerende fra marinebiologisk studie i Esbjerg. Hun havde valgt Bjergelav som emne til hendes afsluttende opgave, så hun besøgte os flere gange.

Desuden har en militærperson besøgt os adskillige gange, da han skulle holde foredrag om militærlejrens historie. Han har lovet at gentage foredraget for Lokalhistorisk forening for Ho – Oxby og Aal sogne senere i 2016.

Vi har afleveret billeder og oplysninger om nogle af byens huse til brug ved museets skoletjeneste, hvor et af emnerne hedder: Kend din by.

En forespørgsel om Ballonparken i Vrøgum medførte at spørgeren sendte os en kopi af en ballonskippers erindringer. Det var et meget interessant og humoristisk lille skrift. Som eks. kan nævnes, at de havde 3 betegnelser på landinger:

1: Glat Landing, d. v. s. en Landing, hvor ingen kommer nævneværdigt til skade.

2: Lykkelig Landing, hvor der forekommer mindre skader på personel, f. eks. et brækket Ben.

3: Ulykkelig Landing, hvor landingen har et eller flere Dødsfald til Følge.

Vi har også modtaget en diassamling fra en person, der var sygepasser ved militæret omkring 1970. Det var en meget veldokumenteret samling, som vores medarbejdere med militær baggrund var meget begejstrede for.

En del af forespørgslerne har været fra slægtsforskere, og arbejdet med disse forespørgsler ender som regel med, at vi også bliver klogere på vores område.

Det gamle kommunekontor og senere egnsmuseum. Nu er der kun rå jord, da bygningerne er totalfjernet. Oksbøl bliver fattigere og fattigere på historiske bygninger.